Αγίου Αλεξίου 1, Στρόβολος
ΤΚ 2054, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. +357 22848288 – 22848313

e-mail: info@scent-plus.com

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Αχιλλέως 8, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα

T. +30 211 10 99 500, F.+30 211 10 99 599

Contact Us