ΑΦΗ 3%

Η αφύπνιση του σώματος

ΓΕΥΣΗ 5%

Η <<αδερφή ψυχή>> της όσφρησης

ΑΚΟΗ 17%

Η μοναδική αίσθηση που λειτουργεί πριν γεννηθούμε

επιχειρηματικa οφeλη

Αναβαθμίστε την επιχείρηση σας με την δύναμη της NOSERA

Ανταγωνιστική στρατηγική
Επαναλαμβανόμενη πώληση (repeaters)
Ενίσχυση του word of mouth
Δημιουργία ισχυρής ταυτότητας
(brand strength)
Αποτύπωση του Brand στη καρδιά και το μυαλό των καταναλωτών
Συναισθηματικό δέσιμο (emotional marketing) 
Συμβολή σε καινοτόμες επιχειρηματικές εφαρμογές - εμπειρία χρηστών
Αύξηση πωλήσεων