Στόχοι της Συνεργασίας Ενίσχυση της wellness attitude (απόλυτης ευεξίας) του ξενοδοχείου. Ενίσχυση του χαρακτήρα και ενδυνάμωση του brand identity. Διατήρηση της παράδοσης του προορισμού. Ενίσχυση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση όπως την προωθεί το ξενοδοχείο.     Στρατηγική Για την υλοποίηση των στόχων του Acro Suites βασίστηκαμε στην ερμηνεία της μάρκας,...

Προγραμματίστε ΔΩΡΕΑΝ ραντεβού δειγματισμού με έναν από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας…